Čo robiť, ak nemáte zavedenú kanalizáciu?

Čo robiť, ak nemáte zavedenú kanalizáciu?

Kanalizačná sieť ešte nie a možno ani nebude samozrejmosťou na všetkých obývaných miestach. Niektoré nehnuteľnosti sa bez nej skrátka budú musieť zaobísť. Ale aj ony musia dodržiavať zákon, ktorý nedovoľuje svojvoľné nakladanie s odpadovými vodami. Aké sú teda možnosti v prípade, že dom či chatu nemáte napojené na kanalizáciu?

 Splaškové vody produkuje každá, aj tá najmenej využívaná domácnosť. Jedná sa o všetko „vodstvo“, ktoré odíde z kuchyne, toalety, sprchy či vane, rozdiel môže byť akurát v objeme či miere zanesenia inými materiálmi (zvyšky jedál, saponáty, výkaly, atď.). Pokiaľ nie je nehnuteľnosť napojená na kanalizáciu, musí si s nimi poradiť inak. Riešenie ponúkajú žumpy alebo septiky. Ich použitie upravuje tzv. vodný zákon (Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách), ktorý okrem iného hovorí, že septik je vodnou stavbou, zatiaľ čo žumpa nie.

 

Čo by ste mali vedieť o septikoch

Kvalitné betónové septiky sú akýmisi prietokovými nádržami, ktoré odpadové vody zadržiavajú a prečistené ich následne vypúšťajú do spodných alebo povrchových vôd. Zariadenie je rozdelené na dve až tri samostatné komory, ktoré by mali byť osobitne prístupné (kvôli čisteniu). V každej z komôr sa zhromažďuje a usadzuje kal, ktorý tu následne hnije. Proces hnitia je podporený rozkladačmi – špecifickými baktériami, a tiež vďaka použitiu pieskového filtračného systému (ten však nemusí byť súčasťou základného vybavenia septiku). Čistiaci proces v septiku teda prebieha organicky a k jeho fungovaniu nie je potrebná elektrická energia. Aby však bola účinnosť zachovaná, je nutné kal pravidelne vyberať, prípadne aj dopĺňať kolónie baktérií vo vnútri (môžu ich ničiť antibakteriálne prídavky v saponátoch, mydlách a pod.).

 

Čo by ste mali vedieť o žumpách

Žumpa je bezodtokovým zariadením s charakterom nádrže. Odpadové vody teda nečistí, ale „len“ zhromažďuje, preto aj sa jej obsah musí pravidelne vyvážať. Frekvencia tejto činnosti závisí na vyťaženosti žumpy, no pri plnom zaťažení (4-člennou rodinou trvale obývaná nehnuteľnosť) by to vo všeobecnosti nemalo byť menej ako raz počas 3-4 týždňov.

Žumpu je nutné na pozemok umiestňovať s ohľadom na bezproblémový prístup k nej. Žumpa ako taká musí byť vodotesná, jej strop nepriedušný a dno v sklone minimálne 2% voči najhlbšiemu miestu. Cena betónovej žumpy je jedna vec, treba si však uvedomiť aj to, že s k jej používaniu viažu aj ďalšie náklady v podobe využívania fekálneho vozu. Ak o kúpe žumpy uvažujete, určite si najskôr overte dostupnosť služieb tohto druhu (odčerpávanie splaškov). Ceny sa môžu odvíjať od počtu kilometrov, ktoré fekálny voz najazdí, prípadne od odčerpaného objemu z vašej žumpy.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.