Viete, kde si objednať dôležitú revíziu elektrického zariadenia?

Viete, kde si objednať dôležitú revíziu elektrického zariadenia?

Patríte k majiteľom alebo prevádzkovateľom elektrických zariadení a bleskozvodov? Potom je dôležité, aby ste s istotou vedeli, že všetky tieto zariadenia fungujú tak, ako majú. Preto je potrebné nechať vykonávať zákonom dané revízie, ktoré môžete dopytovať u patričných spoločností, ktoré sa na túto problematiku špecializujú.

 

Využite komplexné služby revízie elektriny

Sú spoločnosti, ktoré ponúkajú revízie elektriny, teda ucelené, komplexné služby, v ktorých si nájde to svoje každý zákazník. K takým patrí Technická správa a údržba budov z Bratislavy. Revízie elektrických zariadení rieši deň čo deň, má bohaté skúsenosti a mnohoročnú tradíciu.

Obrátiť sa na TSUB môžete so žiadosťou o revíziu elektroinštalácie, revíziu bleskozvodov aktívnych i pasívnych, revíziu elektrických spotrebičov v interiéri, ako sú kuchynské spotrebiče, svietidlá, spotrebná elektronika, predlžovačky a ďalšie. V ponuke spoločnosti je aj revízia elektrických spotrebičov vonku, napr. stavebných a poľnohospodárskych strojov, revízia výpočtovej techniky a kancelárskej techniky, revízia elektrického náradia, revízia elektrických častí strojov.

Dôležité je potom aj vydanie revíznej správy, údržba a čistenie elektroinštalácie, servis a oprava zistených porúch, odborné technické poradenstvo, pripomienka termínu pravidelnej revízie, alebo upozornenie na legislatívne zmeny v oblasti revízií.

Vidíte sami, že TSUB vám ponúka a zaistí skutočne všetko, čo revízia elektrického zariadenia a bleskozvodu obnáša.

 

Priebeh revízie elektrického zariadenia

Revíziu elektriny vykonáva kvalifikovaný revízny technik, ktorý posúdi, či dané zariadenie spĺňa patričné normy a predpisy. Oboznámi sa s príslušnou dokumentáciou a predošlými revíznymi správami, následne odborne prezrie montáž, zapojenie, umiestnenie aj súčiastky. Kontrola zahŕňa aj príp. mechanické poškodenie, ktoré by mohlo ohroziť jeho funkčnosť a bezpečnosť. Nasleduje odborná skúška a vyhodnotenie prehliadky. Na základe toho je potom vypracovaná revízna správa.

Keď revízny technik pri kontrole zistí poruchy a nedostatky, nemusíte sa obávať. Okrem revízií firma poskytuje aj servis elektrických zariadení, takže zistené problémy bezpečne odstráni.

 

Kompletné informácie nájdete na tsub.sk.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.