Cirkulárna ekonomika a udržateľnosť v stavebníctve v roku 2022

Cirkulárna ekonomika a udržateľnosť v stavebníctve v roku 2022

Cirkulárna ekonomika je koncept založený na vzájomnom prepojení zdanlivo protichodného ekonomického zisku s ochranou životného prostredia prostredníctvom zvyšovania efektivity produkcie. Cieľom je zároveň zvyšovanie kvality ľudského života pri využívaní materiálových úspor a pri opätovnom použití produktov a materiálov pomocou opráv, upcyklácie, zdieľania a ďalších možností.

Koncept cirkulárnej ekonomiky vznikol ako reakcia na súčasnú lineárnu povahu materiálových tokov, kedy sú primárne suroviny (ropa, kovy či drevostromy a ďalšie) vyťažené, premenené na produkty, a akonáhle skončí ich životný cyklus, končia na skládkach či v spaľovniach. Životný cyklus je až pri 95 % produktov ukončený už po 6 mesiacoch od ich zakúpenia. Cirkulárna ekonomika má naopak schopnosť udržiavať rast, a to bez nutnosti ťažiť nové a vzácne materiály.

Obrázok: Cirkulárna ekonomika si kladie za cieľ ochranu životného prostredia.

 

Ciele cirkulárnej ekonomiky

Cirkulárna ekonomika je často definovaná ako bezodpadový koncept. Podľa vzoru prírodných ekosystémov počíta s uzatváraním tokov materiálov vo funkčných a nekončiacich cykloch, čerpaním energie z obnoviteľných a udržateľných zdrojov a s vytváraním udržateľných produktov a služieb.

Cieľom je vyvíjanie takých výrobkov a služieb, ktoré nebudú mať žiadny negatívny vplyv na prírodné ekosystémy a ľudské zdroje. V prípade, že spoločnosť využíva obnoviteľné zdroje, šetrí tým nielen životné prostredie, ale aj svoje vlastné finančné prostriedky.

Cesty ako dosiahnuť úspory v praxi

  • Opakované používanie výrobkov či produktov.
  • Oprava a recyklácia poškodených výrobkov či produktov.
  • Uspokojovanie zákazníckych potrieb ponukou nových služieb namiesto predaja.
  • Nahrádzanie vlastníctva zdieľaním a prenájmom.
  • Zamerať sa výrobne a servisne na maximálne využívanie potenciálu výrobku.

 

Príklady podnikaní založených na cirkulárnej ekonomike

Zisky na základe cirkulárnej ekonomiky už nie sú iba teóriou, sú reálne preukázané mnohými firmami. Francúzsky výrobca automobilov Renault zaznamenal až o 85 % nižšiu spotrebu energie a vody pri oprave a následnom využití starých automobilových dielov namiesto vyrábania nových. Tým dokázal znížiť cenu produktov až o 30 – 50 %, čo, samozrejme, zvýšilo dopyt.

V IKEA sa aktivity spojené s udržateľnosťou prejavili vo vzťahu k verejnosti vo forme projektu Druhý život nábytku. V IKEA sú presvedčení, že by mali dať ľuďom možnosť žiť udržateľnejším spôsobom, a preto sa orientujú na podnetné zmeny s cenovo dostupným, recyklovateľným a energeticky efektívnym dizajnom produktov.

Obrázok: Príkladom dobrej praxe je aj spoločnosť Lindström. Zdroj: Lindströmgroup.com

 

Projekty Ministerstva životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR je jedným zo zakladajúcich partnerov iniciatívy Circular Slovakia na podporu obehového hospodárstva, ktorá poukazuje na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatickú krízu. Cieľom je zachovávať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, ako aj minimalizovať odpad či využívanie nových zdrojov.

Firmy sa budú môcť zapojiť do CIRCO tréningov, ktoré im umožnia vytvoriť cirkulárny biznis model a aj do okrúhlych stolov v rámci medzinárodného projektu CircularRegions, ktorý vyškolí trénerov v cirkulárnej ekonomike a vytvorí službu pre podniky, ktoré chcú zmeniť svoje biznis modely na cirkulárne. Podnikateľom to zvýši efektivitu, prinesie stabilnejší biznis a konkurenčnú výhodu.

Spoločným úsilím členov platformy sa podporí zvyšovanie povedomia, nové partnerstvá, výmena skúseností a vedomostí. Zároveň sa otvorí dialóg pri odstraňovaní bariér transformácie na tento nový model ekonomiky.

Ak totiž firmy nezistia, že im napr. recyklácia odpadu alebo prenájom pracovných odevov ušetrí finančné prostriedky, nebudú mať dôvod sa zapojiť.

 

Cirkulárna ekonomika v stavebníctve

Snaha chrániť životné prostredie sa v posledných rokoch začína presadzovať v mnohých oblastiach a stavebníctvo nie je výnimkou. Investori hľadajú „zelené riešenia“ a stavebné predpisy sa stále sprísňujú. Minulé roky posunuli udržateľnosť aj energetickú účinnosť zase o niečo ďalej. Zvyšujúca sa cena stavebných materiálov a ich nedostupnosť vedie stále viac firiem k ich recyklácii.

V roku 2019 vzniklo niekoľko užitočných nástrojov, ktoré stavebné firmy začali využívať. Napríklad nástroj EC3 veľmi uľahčuje výpočet energie potrebnej na stavbu budov. Pokiaľ by bolo výsledné číslo príliš vysoké, môže sa firma rozhodnúť pre použitie iných stavebných materiálov.

Dochádza tiež k rozsiahlejšiemu využitiu virtuálnej reality, ktorá umožňuje prehliadku stavieb na diaľku či výučbu na univerzitách. Touto formou prebieha aj viacero bezpečnostných školení. Tým sa znižujú náklady na dopravu aj uhlíková stopa. Všetci zúčastnení navyše ušetria veľké množstvo času.

S narastajúcimi obavami zo sucha na celej planéte sa sprísňujú aj opatrenia na ochranu vody. Dôraz je kladený nielen na znižovanie spotreby vody, ale aj na používanie šetrných prípravkov, toaliet s nízkym prietokom, priemyselného prania pracovných odevov, využitie dažďovej vody alebo vysádzanie pôvodnej vegetácie namiesto okrasných trávnikov. V Európe aktuálne vznikajú nové programy zamerané na hodnotenie efektívneho využitia vody. Zohľadňujú to napríklad certifikáty LEED V4 alebo PHIUS+.

 

Lindström a udržateľnosť

Do cirkulárnej ekonomiky sa môžu zapojiť aj menšie firmy napríklad prostredníctvom prenájmu pracovných odevov. Firma Lindström pracovné odevy nielen prenajíma, ale tiež opravuje roztrhané rukávy, prišíva gombíky a hľadá nové využitie pre opotrebované a vyradené pracovné oblečenie. Dlhšie životné cykly ich výrobkov znamenajú menšiu záťaž pre našu planétu. Firma Lindström zároveň garantuje dodržiavanie hygienických a bezpečnostných noriem pre pracovné odevy v rôznych odvetviach.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.