žumpy

Výstavba septiku – úradné aspekty

Výstavba septiku – úradné aspekty

Septik, alebo žumpa, je podzemná nádrž, do ktorej sa vypúšťajú splašky z domáceho kanalizačného systému. Septik môže byť pripojený k mestskej kanalizačnej sieti, vtedy sa jedná o typ retenčnej nádrže, ktorá zabraňuje upchávaniu podzemných inžinierskych sietí. Ak neexistuje možnosť pripojenia k sieti, je potrebné vybudovať zadržiavaciu nádrž. Nečistoty z takejto žumpy sa vyvážajú do zberných […]

Dobrá žumpa

Dobrá žumpa

Vyhliadli ste si krásny pozemok, prípravy na stavbu sú v plnej sile, ale zistili ste nepríjemnú vec – nie je možné napojiť sa na verejný kanalizačný systém. Mnohých táto informácia odradí a vzdajú sa bývania v inak krásnej lokalite. Riešenie však existuje a tým sú kvalitné betónové žumpy, ktoré vám dodá a na miesto uloží špecializovaná firma.   Stačí vám […]