Environmentálne problémy neustále naberajú na sile

Environmentálne problémy neustále naberajú na sile

Klimatická situácia spojená s našim životným prostredím bije čoraz intenzívnejšie na poplach. Posledné roky nám neustále viac dáva naša planéta rôznymi príkladmi najavo, že je potrebné začať meniť prístup, s akým sa chováme k našej prírode. Nemožno zatvárať oči pred faktom, že klimatická kríza naplno prepukla a je nemožné jej narastajúcu silu prehliadať. Medzi najkritickejšie problémy, ktoré sa dotýkajú zdravia našej planéty Zem možno zaradiť v rámci roku 2021 hneď niekoľko alarmujúcich príkladov.

 

Neustále viac strácajúca sa biodiverzita, ale i narastajúce znečistenie plastami

Uplynulých 5 desaťročí na našej planéte nastal rapídne rýchly nárast počtu obyvateľov, čo priamoúmerne vedie k nárastu ľudskej spotreby, globálneho obchodu a urbanizácie. Spoločnosť tak využíva väčšie množstvo zdrojov našej Zeme, ako dokáže prirodzeným spôsobom opäť doplniť. Celková veľkosť populácie cicavcov, rýb, vtákov, plazov a obojživelníkov zaznamenala medzi rokmi 1970 a 2016 pokles v priemere o 68%. Katastrofálna strata biodiverzity je pripisovaná rôznym faktorom, predovšetkým však zmenou využívania a premenou biotopov, ako sú lesy a pasienky na poľnohospodárske systémy využívajúce ľuďmi.

 

Katastrofa zvaná „plastový odpad“

V roku 1950 svet vyprodukoval viac ako 2 milióny ton plastov ročne. Pre porovnanie vznikla štatistika, ktorá hovorí, že do roku 2015 ročná produkcia plastov narástla na rekordných 419 miliónov ton a neustále rastie ďalej. Vedeli ste, že v súčasnosti sa do oceánov každoročne dostane zhruba 11 miliónov ton plastov, ktoré majú na svedomí poškodenie biotopov voľne žijúcich živočíchov a zvierat, ktoré v nich žijú? Výskum zistil, že ak nebudú prijaté adekvátne opatrenia, tak do roku 2040 narastie na 29 miliónov metrických ton ročne.

Možno sa pýtate, ako môžete našej planéte pomôcť Vy. Zaručene dokážete prispieť obmedzením spotreby plastov, triedením odpadov, ale i vykurovaním domácnosti s využitím drevených brikiet, ekohrášku alebo peliet a1, ktoré sú ekologicky nezávadné voči našej prírode.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.