Poplatky pri kúpe pozemku a nehnuteľnosti

Poplatky pri kúpe pozemku a nehnuteľnosti

Zhrnuli sme pre vás všetky poplatky pri kúpe pozemku a nehnuteľnosti, ktoré vás pri štandardnom procese kúpy domu môžu stretnúť, respektíve vás neminú. Mnoho z týchto poplatkov záleží aj na tom, akým spôsobom budete vyplácať kupovaný dom. Rátajme však s možnosťou, že si beriete hypotekárny úver, pretože táto možnosť je aj poplatkovo a administratívne nákladnejšia.

 

Aké budú poplatky pri kúpe nehnuteľností?

Pred žiadosťou o úver budete potrebovať vypracovaný platný znalecký posudok, teda ohodnotenie nehnuteľnosti. Doba platnosti posudku je obmedzená z viacerých dôvodov a záleží od inštitúcií, do ktorej ho potrebujete. Najčastejšie je doba platnosti znaleckého posudku limitovaná na jeden rok. Cena za vypracovanie takéhoto dokumentu sa pohybuje od 100€ do 300€. Záleží na lokalite, type nehnuteľnosti a znalečnom, čo je cena za prácu znalca, ktorú si každý stanovuje individuálne. Prečítajte si viac o tom, od čoho závisí cena nehnuteľnosti (rodinného domu).

 

Znalecký posudok obsahuje:

  • Výpočet technickej hodnoty,
  • Všeobecnú hodnotu,
  • Povinné prílohy s informáciami z katastra nehnuteľností (list vlastníctva, katastrálna mapa),
  • Vek stavby,
  • Zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľnosti,
  • Fotografickú dokumentáciu.

 

Ďalej sú to poplatky katastrálnemu úradu za list vlastníctva na právne účely, ktorý je cenníkovo vo výške 8€. Rovnakú sumu 8€ zaplatíte aj za vyhotovenie kópie z katastrálnej mapy. Po schválení úveru potrebujete na katastri Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, ktorý vás bude stáť 66€. Ak sa rozhodnete podať návrh elektronicky, cena sa znižuje na 33€. V prípade, že potrebujete tento vaklad vykonať urýchlene do 15 dní, zaplatíte 266€ alebo pri elektronickom podaní 133€. Ak realizujete kúpu pozemku cez realitnú kanceláriu, 200€ poplatok za expresné služby by vám mal odpadnúť. Dbajte na to, aby ste všetky potrebné náležitosti vyriešili pred tým, pretože v prípade, že sa konanie zastaví alebo bude návrh zamietnutý, poplatky sa nevracajú späť.

Za hypotekárny úver si účtuje banka tiež poplatky z dôvodu komplikovanejšej administratívy a overovania údajov.

V prípade, že kupujete nehnuteľnosť počítajte s tým, že zaplatíte zálohu za nehnuteľnosť, ktorá sa zvykne pohybovať okolo 2-3% z kúpnej sumy alebo minimálne 2000€.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.