Ako zabrániť predraženiu stavebných projektov?

Ako zabrániť predraženiu stavebných projektov?

V poslednej dobe sa v médiách príliš často stretávame s prípadmi veľkých stavebných projektov, ktoré buď stoja  investora viac finančných prostriedkov ako sa pôvodne prezentovalo alebo sa výrazne predĺžila doba výstavby. Je možné týmto komplikáciám predchádzať? Erik Štefanovič, konateľom architektonicko-projektovej kancelárie DELTA  Projektconsult, ktorá tento rok oslavuje už 40 rokov svojho pôsobenia na európskom trhu v oblasti plánovania a riadenia stavebných projektov, vidí hlavný dôvod odsúdenia projektu na predraženie a nedodržanie termínu kolaudácie hlavne v neskorej účasti investora na samotnom projekte. Podľa jeho skúsenosti prichádza väčšina investorov s návrhmi na zmeny v  dobe, keď sa už začínajú rysovať obrysy budovy a akákoľvek ďalšia zmena je enormne drahá. Pritom vo fáze plánovania a projektovej prípravy by to bola otázka finančne úplne zanedbateľná. Každý investor by si mal uvedomiť, že najrozhodujúcejšia fáza je tá prípravná, keď sa len skladajú jednotlivé tóny celého projektu, podľa ktorých potom môžu realizačné firmy hrať zloženú symfóniu.

 

„Je potrebné si uvedomiť, že dodatočné zmeny zo strany investora sú skutočne veľkým nebezpečím pre projekt.“

 

Dôležitou súčasťou prípravy projektu by mali byť aj tzv. projektové rezervy pre prípad všetkých zložitých a nepredpokladaných situácií. Sú síce určené hlavne pre technické komplikácie, ale môžu slúžiť aj pre prípadné zmeny a prácu navyše. Je potrebné si uvedomiť, že dodatočné zmeny zo strany investora sú skutočne veľkým nebezpečím pre projekt a investor musí byť vždy oboznámený s tým, že každá objednávka stojí peniaze, teda predstavuje ďalšiu konkrétnu sumu. Skúsený projektový manažér musí túto sumu tlmočiť investorovi, aby sa mohol kvalifikovane rozhodnúť či navrhovanú zmenu za danú cenu skutočne požaduje.

 

Podľa skúseností Erika Štefanoviča vstupuje investor do procesu projektu v dvoch variantách. Hneď na začiatku, keď ešte len uvažuje o pozemku a má presne stanovený rozpočet. Potom je celý proces hladký. Druhá varianta je, keď už investor má vypracovaný projekt na budovu či priemyslovú halu, tá je však v skutočnosti extrémne vzdialená sume, ktorá je pre projekt určená. Je nesmierne dôležité uvedomiť si, že na štarte sa robia rozhodnutia s najväčším finančným dosahom. „Keď všetko detailne a premyslene naplánujete, tak sa Vám nemôže stať, že síce ušetríte pár desiatok tisíc za prácu anonymného projektanta, ale máte pred sebou projekt na výrobnú halu, ktorej realizácia bude v skutočnosti o desiatky miliónov drahšia,“ hovorí E. Štefanovič. Takže ak investor prichádza až v dobe, keď sa definujú hlavné problémy projektu, je potrebné ho prepracovať a nastaviť podľa reálnych procesov vo firme a vymedzeného rozpočtu. Nasleduje detailné, precízne výberové konanie a voľba profesionálneho projektového manažéra, ktorý na kvalitu procesu výstavby dohliadne. Nakoniec sa síce podarí projekt zachrániť, avšak už sa nedá vyhnúť zdvojnásobeniu času a financií za etapu plánovania a projekcie. Preto je úspešný stavebný projekt aj otázkou správnej voľby partnera.

Architektonicko-projektová kancelária DELTA Projektconsult Slovakia  pripravila  pre svojich klientov aj učebnicu, v ich podaní tzv. ŠLABIKÁR INVESTORA. Približne 20-ti stránkový dokument predstaví investorom základnú osnovu a jednotlivé etapy projektu s upresnením, ktoré rozhodnutia je potrebné v danom čase spraviť.

 

„Úspešný stavebný projekt je otázkou správnej voľby partnera“.

 

Erik Štefanovič je hrdý, že ich kancelária garantuje dodržanie nákladov, termínov a kvality výstavby. Jednou z hlavných zásad, ktoré dodržujú je dôkladné výberové konanie s naozaj detailnými podkladmi a jednotkovými cenami, ktoré zabránia paušalizácii a rastu nákladov. Interne uplatňujú tiež tzv. moderovaný proces výstavby so štartovacím workshopom, kde si nastavia pravidlá, kompetencie a očakávania všetkých účastníkov projektu. Čas, peniaze a energiu, ktorú by strácali v sporoch môžu vďaka tomu využiť v prospech projektu. Organizačne im veľmi pomáha ich vlastná IT podpora tzv. Data-pool, inteligentný IT software pre riadenie, organizáciu a realizáciu stavebných projektov. Využívajú prípravu projektov v aktuálnom BIM modeli, ktorý im po skúsenostiach jasne ukazuje, že dokáže včas odhaliť a eliminovať riziká, predchádzať kolíziám a vďaka 3D modelácii je pre investora v prípravnej fáze zrozumiteľnejší. To v  konečnom dôsledku prináša do projektu výrazne menej zmien, ktoré ich tak neúmerne a zbytočne predražujú.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.